Sözcü Plus Giriş

Belediyelerde yolsuzluk için 11 açık kapı var!

Sayıştay, yaptığı denetimlerle belediyelerde usulsüzlükleri ortaya çıkarırken; son beş yılın denetim raporlarını inceleyen emekli mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen de belediyelerde 11 noktada hata, eksiklik ve yolsuzluğa açık alan belirlendiğini söyledi.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 04:32, 09/11/2020
Belediyelerde yolsuzluk için 11 açık kapı var!

Esen, 11 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan bazı belediye gelirlerinden doğan alacaklara ilişkin tahakkuk/tahsilat işlemleri yapılmıyor.

2- Emlak Vergisi tahakkuk ve tahsilatında mevzuat hükümlerine uyulmuyor.

3- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan iş yerleri hakkında kapatma işlemi yapılmıyor ve idari para cezası kesilmiyor.

4- Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulmuyor. Otopark paraları vadeli olarak değerlendirilmiyor, ayrı bir hesap üzerinden izlenmiyor, paralar amaç dışı harcanıyor.

5- Gecekondu Kanunu gereğince oluşturulan fon gelirleri amacı dışında kullanılıyor, takip ve tahsilinde sorunlar yaşanıyor.

6- Ambalaj atıklarının toplanması için imtiyaz hakkı ihale edilmeksizin ve gelir elde edilmeksizin şirketlere devrediliyor.

7- Toplu taşıma imtiyaz hakkı ihalesiz devrediliyor veya ihalelerde süre belirtilmiyor.

8- Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedelleri takip ve tahsil edilmiyor.

9- Belediye taşınmazlarının yönetilmesi, kiraya verilmesi ve tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine uyulmuyor.

10- Sosyal denge sözleşmelerinde mevzuata aykırı hususlara yer veriliyor.

11- İndirilecek KDV hesabında hata yapılıyor.

Yayınlanma Tarihi:06:00,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more