Sözcü Plus Giriş

TTB’den acil çağrı: Kamu hastaneleri doldu, özel ve vakıf hastaneleri hizmete sokulsun

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi COVID-19 pandemisi nedeniyle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Adana başta olmak üzere birçok büyükşehirde artan hasta sayıları nedeniyle kamuda hastane servislerinin dolduğuna, yoğun bakımlarda ise yer kalmadığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’na “Acil olarak özel ve vakıf hastanelerinin olanakları kamu iradesi ile yurttaşların hizmetine sunulsun” çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:11, 30/11/2020
TTB’den acil çağrı: Kamu hastaneleri doldu, özel ve vakıf hastaneleri hizmete sokulsun

TTB Merkez Konseyi COVID-19 pandemisinde durumun her geçen gün daha da kaygı verici boyuta ulaştığının, birçok büyükşehirde hasta sayılarının arttığına ilişkin bilgilerin yöneticiler ve meslek örgütlerince kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanlığının tüm bunlara karşın pembe tablolar çizmeye devam ettiğini belirterek “Durumun her geçen gün daha da kaygı verici boyuta ulaştığı ve aylar öncesinde uyardığımız tsunaminin yaşandığını biliyoruz” açıklaması yaptı. Sahadan TTB'ye ulaşan veriler ile bakanlığın açıkladığı verilerin çeliştiğinin altını çizdi.

YOĞUN BAKIMLARIN YÜZDE 100'Ü DOLDU

TTB'ye ulaşan bilgilere göre Covid-19 servis ve yoğun bakımlarının yüzde 100 dolduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, “Birçok kamu hastanesinde yoğun bakım yatakları tamamen dolu” denilerek yoğun bakım için sıra bekleyen, acilleri dolduran hastalara dikkat çekildi, Batman il merkezinde yoğun bakımlarda yer bulunmadığı için 1,5 yaşındaki Sakine bebeğin ölümü mevcut tabloyu gösteren en önemli örnek olduğunu hatırlatıldı.

FOTO: DHA

YEMEKHANELER YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bazı illerde ara koridorlar, boşluklar, sığınaklar, yemekhaneler yoğun bakım haline getirilerek sorunların çözülmeye çalışıldığı belirtilen TTB açıklamasında,  bunun da hekim, hemşire, personel sayısı ve malzeme sayısı yeterli olmadığı için yeni sorunlara neden olduğuna dikkat çekildi. Mevcut haliyle dahi sayısı az olan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının artan iş yükü nedeniyle daha çok tükenmeye, daha çok hastalandığı, sağlık hizmeti sunan olmaktan çıkarıp sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara dönüştürdüğü belirtildi.

BAZI ÖZEL HASTANELER FIRSATÇILIK YAPIYOR

Mart ayında yayımlanan özel ve vakıf hastanelerinin pandemi hastanesi olduğuna ilişkin genelgesinin yürürlükte olduğu halde uygulanmadığını hatırlatan TTB, “Her ilde bazı hastanelerin ‘temiz hastane' statüsünde bırakılması önemlidir. Ancak, bazı özel hastaneler bunu fırsata çevirerek, ‘temiz hastane' reklam sloganı olarak kullanarak hizmet ücretlerinde artışa gidiyor. Acil servisler dolu iken ve 112 acil hastalar için yer ararken özel hastanelerin birçoğu Covid-19 hastası kabul etmiyor veya hasta seçiyor” Sağlık Bakanlığının müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

ÖNERİLER DİKKATE ALINMADIĞI İÇİN BU DURUMA GELİNDİ

Şimdiye dek önerilerinin dikkate alınmaması ve salgının kötü yönetilmesi nedeniyle pandeminin toplum üzerindeki yıkıcı etkisinin devam ettiğini belirten TTB Merkez Konseyi, daha fazla yurttaşın yaşamını yitirmemesi için şu önerilerin acilen yaşama geçirilmesi çağrısı yaptı.

**COVID-19 pandemisini esas olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları olan hastanelerde karşılanması stratejisinden vazgeçilmeli, toplumsal bulaşıcılığın önlenmesine yönelik tedbirler yaşama geçirilmelidir.

**Salgınla sadece yataklı tedavi kurumlarında karşılanması durumunda sağlık altyapısının buna yetmeyeceği artık kabul edilmeli. Önümüzdeki günlerde hastalığın seyrinin ağırlaşacağı, yatak ve yoğun bakımlarda yer bulmanın daha da güçleşeceği öngörüsü ile talep ve uyarılarımız dikkate alınmalı.

**Yoğun bakım verileri sağlık çalışanları ve toplum ile şeffaf bir şekilde paylaşılmalı Covid-19 hastalarına uygun, yeterli donanım ve sağlık çalışanına sahip erişkin ve çocuk yoğun bakım yatak sayısı kamu ve özel-vakıf hastaneleri için ayrı ayrı açıklanmalı.

**Sağlık Bakanlığı özel ve vakıf hastanelerinin olanaklarını kamu iradesi ile yurttaşların hizmetine sunmalı. Tüm hastaneleri sürece dahil eden değerlendirmeler yapılmalı.

**Yoğun bakım ihtiyaçlarında il içi ve iller arası hastaneler için iyi bir koordinasyon kurularak, COVID-19 hastalarını kabul etmeleri sağlanmalı.

**KHK'larla haksız-hukuksuz biçimde işlerine son verilen sağlık emekçileri görevlerine iade edilmeli, göreve atanmayı bekleyen sağlık çalışanları da göreve başlatılmalı.

**Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar yürüttüğü politikalardan vazgeçerek salgınla mücadelede başarılı olmanın ön koşulu olan şeffaflık, akıl ve bilimin kılavuzluğunda belirlenmiş politikaları toplum ve sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla yaşama geçirmeli.

İlginizi ÇekebilirTürk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel, yoğun bakım üniteleri için 'kırmızı alarm' verdiTürk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel, yoğun bakım üniteleri için 'kırmızı alarm' verdi