Sözcü Plus Giriş
EMİN ÇÖLAŞAN

Türker Ertürk ADD başkanlığına aday

1 Aralık 2020

Sevgili okurlarım, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) on binlerce üyesi ve yüzlerce şubesi ile Türkiye'nin en önde gelen demokratik kitle örgütüdür.

Ancak gelin görün ki bu kuruluş son dönemde önemini, işlevini ve toplumdaki saygınlığını (ne yazık ki) büyük ölçüde yitirmiş durumda.

ADD'yi daha fazla yıpratmamak için bazı acı gerçekleri bu aşamada yazıp belgelemek istemiyorum…

Derneğin, particiliğe alet edilmesine de şimdilik girmek istemiyorum… Ancak bu doğrultuda yapılmakta olan siyasi kulislere artık son verilmesi gerektiğine inanıyorum.

Metin Feyzioğlu gibi bazı AKP unsurlarının da ADD içerisindeki bu kulislerden maddi ve manevi olarak en kısa zamanda tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Kamuoyunda saygınlığını ve güvenilirliğini giderek yitiren ADD'nin, içine düşürüldüğü darboğazlardan, çıkmazlardan ve borç sarmalından bir an önce kurtarılması gerektiğine inanıyorum.

Günümüzde, kamuoyunda ADD'nin adının şu veya bu nedenle geçtiğini hiç duydunuz mu!

★★★

Önümüzdeki aylarda bu kuruluşun genel kurul toplantısı yapılacak, yeni bir başkan ve yönetim seçilecek.

Emekli amiral Türker Ertürk bugüne kadar saygınlığını yitirmemiş olan düzgün, taş gibi sağlam bir Atatürk devrimcisi.

Dün, ADD Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Bu konuda yaptığı basın açıklamasını dikkatle okudum ve olduğu gibi yayınlamaya karar verdim.

Ekibiyle birlikte seçildiği takdirde bence büyük başarıların altına imzasını atacak, ADD'yi eski saygınlığına kavuşturacaktır.

İşte o açıklama:

★★★

“Sevgili Atatürkçüler, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşırken Türkiye'nin içinde bulunduğu temel sorun çağdaş uygarlık düzeyine hâlâ ulaşamamış olmamız, cumhuriyetimizin ilk yıllarında yakalamış olduğumuz çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma arzusunu, istencini, hızını ve enerjisini günümüzde kaybetmiş olmamız ve toplumun kimi kesimlerinde bunun umutsuzluğa dönüşüyor olmasıdır.

Bugün içinde olduğumuz bu sorunun temelinde Atatürk'ün ve onun çağdaş uygarlık hedefinin toplumun tüm kesimlerince yeterince anlaşılamamış olduğunun bilincinde olarak, Atatürkçülüğün şekilcilikten çok uygulama yönünü esas alarak, ülkemizin gelecek yıllarda sorgulayıcı aklı ve bilimi esas alan, sorun çözme kapasitesi yüksek bir toplum yapısına kavuşturulmasına katkı sağlamak amacıyla,

-teknolojinin verdiği olanaklardan da yararlanarak daha çok kişiyle temasta bulunarak daha geniş kitlelere ulaşmak,

-gençleri Atatürk ve onun idealleri ile tanıştırmak ve bu idealleri benimsetmek,

-Atatürk'ü ve onun çağdaş uygarlık idealini henüz kavrayamamış olanlarla yasal zeminde mücadele ederken bir yandan da onları kazanmak için farklı tanıtım kanallarına başvurmak,

-gençlerin sorgulayıcı akıl, bilim, felsefe ve sanatla iç içe olması amacıyla derneğin tüm şubelerinin mahalli olanaklarının kullanılmasını sağlamak,

-toplumsal kutuplaşmanın önüne geçerek barış ve huzur içinde bir birliktelik için her türlü kaynağı kullanmak,

Derneğin her şubesinin çevresine uygarlık ışığı saçan birer bilim ve sanat ortamı olması için eldeki tüm olanaklardan yararlanmak,

-yurtdışında Atatürk idealini paylaşan Türk dernekleri ile temas ve koordinasyonu arttırmak.

Son dönemlerde hayata geçirilememiş bir hedef olan Yılın Atatürkçüleri Ödüllerini yeniden hayata geçirmek hedefi ile çıktığımız bu yolda ADD'nin tüm üyelerinin desteğine ihtiyacımız var.

Yüce Atatürk'ün ‘Kendi kişisel çıkarları için yabancılarla iş birliğine giren ve gücünü halktan almayan küçük bir azınlığın dışındaki tüm güçler, aralarındaki etnik, dini ve siyasi ayrımları erteleyerek Ulusal Kurtuluş Mücadelesi yolunda birleşmelidir' direktifi doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma mücadelesinde ‘Ben' değil, ‘Biz' diyen kafa yapımızla öne çıkıyor ve sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ülkemiz için her geçen gün daha da kötüye giden bu süreçte önemli bir direnç ve mücadele merkezi olmalıdır.

ADD tarafsız değildir. ADD, cumhuriyetimiz, kurucu ideolojimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen çağdaş, uygar ve demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olan aydınlanma devrimlerinin tarafındadır.

★★★

Ayrıca, Atatürk Devrim ve İlkelerinin toplumsal sorunlarımızın çözülmesinde ışık tutucu bir nitelik ve yaratıcı bir güce sahip olduğuna inanan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Muammer Aksoy gibi aydınlar tarafından kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, bizzat kurucuları tarafından tespit edilen kuruluş neden ve ilkelerini somut çalışmalarla gerçekleştirmesi, özellikle günümüzde Türkiye için hayati öneme haizdir.

Bu nedenle, ADD'nin daha aktif, daha enerjik ve daha mücadeleci olmasına ve topluma önderlik yapmasına daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç vardır.

Bu, halkın, aydınların ve örgütün talebidir.

Artık ADD için görev değişimi zamanı gelmiştir.

Tüm demokratik kitle örgütlerinde olması gerektiği gibi liderlik ve yönetimin değişmesi, aynı hedefe koşan bir takımın yaptığı bir bayrak değişimi olarak görülmelidir.

ADD için yeni, taze ve enerjik bir kana ve mücadeleci yeni bir ruha ihtiyaç vardır.

Ben Türker Ertürk, beraber hareket ettiğim ve kadromuzu zenginleştirerek beraber hareket etmek için çalışmalarını halen sürdürdüğüm diğer arkadaşlarımla birlikte bu hizmet bayrağını almaya hazırım.

Takdir ADD'nin yurtsever, devrimci, çilekeş örgütünün ve delegelerinindir.”